Geolog zajmuje się badaniem budowy Ziemi oraz analizą złożonych procesów geologicznych. Wykwalifikowani geolodzy znajdują pracę w rozmaitych miejscach. Wyróżniamy geologię teoretyczną, która zajmuje się głównie badaniami naukowymi oraz geologię stosowaną, która ma praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

Geolodzy wykonają odwiert pod studnię głębinową

odwierty geologiczne pod studnieGeolodzy pracują w różnych miejscach. Niektórzy z nich zajmują się szeroko pojętymi badaniami naukowymi dotyczącymi budowy Ziemi, inni wykonują prace terenowe z zakresu kartografii, które są podstawą tworzenia szczegółowych map poszczególnych obszarów. Wykwalifikowany geolog dokona także szczegółowej analizy terenu, która jest potrzebna przy planowaniu budowy jakiegoś obiektu. Specjalista z zakresu geologii wykona także odwierty geologiczne pod studnie. Jest to proces złożony, który wymaga specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Głębokość odwiertu zależy od rodzaju studni. Do wykonania prawidłowego odwiertu potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu budowy i warunków gruntowo-wodnych w miejscu, na którym ma powstać studnia. Niekiedy zdarza się również, że studnia po jakimś czasie ulegnie zawaleniu. Wówczas fachowcy przeprowadzą odpowiednie działania naprawcze. Do zadań geologa należy również sporządzanie szczegółowych opinii hydrogeologicznych oraz projektowanie robót geologicznych. Specjaliści z zakresy geologii zajmują się również poszukiwaniem i wydobywaniem cennych minerałów na danym obszarze.

Firmy geologiczne oferują usługi na najwyższym poziomie. Zawód geologa wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, która obejmuje zjawiska geologiczne mające miejsce we wnętrzu Ziemi. Bez szczegółowej analizy geologicznej nie byłoby możliwe wybudowanie domu lub innego obiektu.

O autorze: Łukasz Adamczyk