Nowoczesne zakłady pracy do swojego sprawnego funkcjonowania potrzebuję niezawodnych rozwiązań. Wszelkiego rodzaju maszyny czy urządzenia dostarczają mnóstwa danych, które powinny być poddawane analizie. Na podstawie tych danych osoby odpowiedzialne za przebieg procesu mogą wyciągać wnioski, które umożliwiają optymalizację poszczególnych etapów.

Typy urządzeń pomiarowych

aparatura pomiarowaDane te powinny być pozyskiwane przez specjalistyczny sprzęt, przesyłane do jednostki centralnej tam archiwizowane i obrabiane. Urządzenia, które spełniają powyższe założenia znane są jako aparatura pomiarowa. Wartości fizycznych wielkości są przeważnie przetwarzane w celu ich poprawnej weryfikacji. W skład aparatury pomiarowej w zakładzie wchodzą przeważnie wszelkiego rodzaju czujniki, przetworniki oraz jednostki obliczeniowe. Dopiero całość systemu składa się na działające urządzenie pomiarowe. Z tematem pomiarów wiąże się bezpośrednio pojęcie błędów pomiarowych. Im wyższej jakości sprzęt tym mniejsze są odchyły pomiędzy wartością mierzoną a wskazaniem na wyświetlaczu. Najczęściej stosowaną aparaturą pomiarową są mierniki elektryczne. Dzięki urządzeniom nazywanym jako multimetry użytkownik ma możliwość pomiaru podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących zjawisko elektryczności. Przy pomocy multimetru mogą być mierzone takie wielkości jak chociażby napięcie, natężenie prądu czy opór.

Dzięki zastosowaniu dodatkowych sond funkcjonalność aparatury pomiarowej może być rozszerzona o pomiar chociażby temperatury. Jak widać nowoczesne urządzenia umożliwiają pomiar wielu wielkości przy pomocy jednego narzędzia. Wszelkie dane zebrane przy pomocy pomiarów ręcznych lub automatycznych mogą zostać wykorzystane w dalszych etapach prac nad optymalizacją procesu.

 

O autorze: Maja Zalewska