Podczas tego rodzaju przekładu tłumacz zazwyczaj stoi obok prelegenta, słucha go i sporządza notatki. W trakcie przerwy w wypowiedzi przekłada treść pozostałym uczestnikom spotkania w języku docelowym w całości i w taki sposób jakby to on ją wygłaszał. Polega na przełożeniu kluczowej treści wypowiedzi, kwintesencji komunikatu.

Profesjonalne ustne tłumaczenia konsekutywne

tłumaczenie ustne konsekutywneTrudność tego typu tłumaczeń polega na tym, że podobnie jak w przypadku tłumaczeń symultanicznych należy błyskawicznie zarejestrować i zrozumieć tekst w języku pierwotnym, a następnie sensownie przełożyć go na język docelowy budując poprawne gramatycznie zdania, oraz wypowiadając je w profesjonalny sposób. Tłumacz ma jednak możliwość zrobienia notatek i oddanie sensu całej wypowiedzi przy ich pomocy. Tłumaczenie ustne konsekutywne wymaga od tłumacza umiejętności sporządzania notatek, koncentracji i bardzo dobrej pamięci. Mówca powinien robić częste przerwy, by dać czas tłumaczowi na sensowne przekazanie jego wypowiedzi. Mówca najczęściej dzieli swoje przemówienie na kilka fragmentów. Wbrew pozorom dłuższe fragmenty zyskują na jakości tłumaczenia, ponieważ tłumacz w trakcie dłuższej wypowiedzi jest w stanie zrozumieć ideę całego przemówienia i ubrać jego treść w zgrabne zdania. Główną cechą tłumaczenia konsekutywnego jest to, że przekład nie jest dosłowny. Ma na celu jedynie rzetelne przekazanie sensu całej wypowiedzi.

Korzysta się z niego najczęściej podczas oficjalnych przemówień polityków lub spotkań biznesowych. Jest ono łatwiejsze dla tłumacza od przekładu symultanicznego, bo mówca po wygłoszeniu kilku zdań przerywa swoją wypowiedź, by dać czas na przekład na żądany język. W przekładzie symultanicznym wypowiedź i przekład odbywa się w tym samym czasie.

O autorze: Wiktor Wilk